سامانه صدور مجوز تردد در ایام کرونا

ایران

لطفا مدارک خود را با فرمت jpg یا png، و حداکثر حجم 100kb آپلود کنید. تصاویر حتی الامکان سیاه سفید باشند.

تصویر کارت ملی تغییر حذف
تصویر پرسنلی تغییر حذف
تصویر مدرک دلیل تردد تغییر حذف
تصویر کارت ماشین تغییر حذف
تصویرپشت کارت ماشین تغییر حذف

تذکر 1: تکمیل، ارسال و چاپ فرم هیچ گونه حقی را جهت صدور مجوز تردد برای متقاضی ایجاب نمی کند.

تذکر 2: متقاضیان محترم صرفا می توانند یک درخواست در محدوده زمانی مورد نظر ثبت نمایند.

تذکر 3: متقاضیان صدور مجوز بایستی پس از ثبت درخواست، حداقل پس از 48 ساعت، با مراجعه به همین سایت با وارد کردن کد رهگیری نسبت به دریافت نتیجه درخواست خود اقدام نمایند.

تذکر 4: در صورت صادر شدن مجوز، لازم است  نسبت به چاپ درخواست اقدام و برای مهر مجوز با اصل مدارک بارگذاری شده به فرمانداری شهرستان مبداء مراجعه شود.

تذکر 5: در صورت عدم صدور مجوز، از حضور در محل فرمانداری خودداری نمایید.

تذکر6: با توجه به هماهنگی بعمل آمده، هزینه ثبت نام از طریق کافی نت ها و یا دفاتر پیشخوان مبلغ 150000 ریال تعیین گردید و لذا اخذ هزینه ای بیش از این مقداراز طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

بازگشت